Boerderij

Oogsten

Boerenleven

Het sfeerboerderijtje bevindt zich op het erf van ons akkerbouwbedrijf. We telen 4 gewassen: tarwe, aardappelen, graszaad, suikerbieten en soms mais en koolzaad. Dat betekent dat er een aantrekkelijke bedrijvigheid is op ons erf. Door de grote machines op het erf is het sfeerboerderijtje niet geschikt voor kinderen. Wel is de omgeving prachtig voor wie er oog voor heeft. O.a. de boerenzwaluw weet elk voorjaar ons erf weer te veroveren.

Comments are closed.